H a n s  R a c k l


A f f e n s c h l u c h t

S t i m m u n g e n  a m  S e e